LIVE DETAIL
2024/4/11
2024/4/11

「Hikari× Taishi with Daiki Yasukagawa」

Time: 19:30 - 22:00

M.C: ¥¥3500

Artist: 窪田ひかり(p) 安ヵ川大樹(b) 窪田大志(ds)

Reserve