LIVE DETAIL
2023/2/24
2023/2/24

Hikari TRIO

Time: 19:30 - 22:00

M.C: ¥¥3500

Artist: Hikari(vo) 中島香里(vib) 成田祐一(p)

Reserve